Nowy Plac Pięciu Rogów

Nowy Plac Pięciu Rogów to współczesna przestrzeń publiczna najwyższej jakości, która zapewni priorytet dla pieszych i stanie się idealnym miejscem spotkań oraz odpoczynku w Nowym Centrum Warszawy. Będzie to jedna, spójna architektonicznie
i uporządkowana przestrzeń – strefa ruchu pieszego, bez wydzielonych chodników i jezdni. W ciągu ul. Kruczej i Szpitalnej swobodny przejazd przez Plac będzie zachowany dla transportu publicznego i rowerów.

element dekoracyjny - symbol remontu nawierzchni placu

ESTETYCZNA POSADZKA

element dekoracyjny - symbol nowych drzew, które zostaną nasadzone na placu

ZIELEŃ

element dekoracyjny - symbol nowych ławek, które zostaną zamontowane na placu

WYPOCZYNEK

element dekoracyjny - symbol fontanny, która zostanie zamontowana w posadzce nowego placu

FONTANNA

Aktualności

Aktualizacja postępów prac – 4 listopada

Po wschodniej stronie Placu Pięciu Rogów zakończyło się układanie płyt z betonu architektonicznego. Ekipy budowlane STRABAG przełożyły więc tam ruch z zachodniej części obiektu, na której przystąpiły do rozbiórki dotychczasowej infrastruktury. Na sporym fragmencie sfrezowany już został stary asfalt.

Jak będzie wyglądał docelowy ruch w rejonie Placu?

Podstawowym założeniem inwestycji jest uporządkowanie przestrzeni i utworzenie prawdziwego placu, bez wydzielonych chodników i jezdni.

Jak powstawał projekt Placu?

Przygotowania do przebudowy trwały kilka lat. Rozpoczęły się od konsultacji społecznych i konkursu architektonicznego, który rozstrzygnął najważniejsze założenia inwestycji.

Postęp prac

Tyle wynosi zaawansowanie prowadzonych prac od momentu rozpoczęcia przebudowy Placu Pięciu Rogów. Informacje o tym, co dzieje się na budowie dostępne są w sekcji Aktualności. Prace rozpoczęły się 1 marca 2021 r. Informacje o postępach są aktualizowane na bieżąco.