Aktualności

23-05-2022

Aktualizacja postępów prac – 23 maja

Na układaniu ostatnich płyt wielkoformatowych i wykonywaniu wzdłuż budynków opasek z kostki kamiennej koncentrują się obecnie prace na tzw. placu Pięciu Rogów. Trwa też montaż płyt z otworami wokół drzew i instalacja lamp pod ich iluminację. Z kolei na wlocie ul. Kruczej roboty wiążą się z nawierzchnią przyszłych miejsc postojowych, dróg dojazdowych i ciągów pieszych.

Przebudowa placu u zbiegu ulic Chmielnej, Kruczej, Zgoda, Brackiej i Szpitalnej prowadzona jest już ponad rok. Tak długo, bo w trakcie wykonawca odkrył wiele znalezisk o potencjalnych wartościach archeologicznych (m.in. fragment piwnicy jednego z przedwojennych budynków i szabla ułańska), a w każdej takiej sytuacji prace były miejscowo wstrzymywane. Wiosną jednak przyspieszyły, skupiły się na zmianach na powierzchni, a inwestycja weszła na ostatnią prostą.

W centralnej części placu układane są ostatnie wielkoformatowe płyty z betonu architektonicznego (o wymiarach 2185 mm x 2185 mm). Kładzione są również kolejne fragmenty odwodnienia liniowego, które z tych płyt będzie odprowadzać wodę. Przechodzący mieszkańcy zauważą charakterystyczne, niskie i kameralne latarnie. Ustawiono ich osiem. Składają się z wielu małych reflektorów i przypominają oświetlenie sceniczne. Przy posadzonych klonach polnych trwa układanie specjalnych płyt z otworami. Zamontowano w nich już pierwsze lampy pod przyszłą iluminację drzew. Na każde drzewo przypadną trzy oprawy.

W zachodniej części placu zakończyło się układanie całych płyt wielkoformatowych. Obecnie wykonawca, firma Strabag, układa docięte fragmenty płyt, które wypełnią miejsca styku np. z opaskami z kostki kamiennej. Ostatnie takie opaski są jeszcze lokowane, m.in. wzdłuż budynki Domu Braci Jabłkowskich.

Znacznie więcej dzieje się w rejonie wlotu ul. Kruczej. Tutaj Strabag prowadzi roboty związane z nawierzchnią przyszłych miejsc parkingowych, dróg dojazdowych i ciągów pieszych. Te ostatnie częściowo są już gotowe. Wykonano je z płytek kamiennych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Gotowa jest też nawierzchnia 4 miejsc parkingowych przewidzianych dla dostawców (powstały w ramach korekty projektu przebudowy placu). Do ich utworzenia Strabag wykorzystał zabytkową kostkę, która leżała w tym miejscu przed przebudową.

W czerwcu na wlocie ul. Kruczej Strabag dokończy układanie płyt kamiennych o wymiarach 50 x 50 x 18 cm w miejscu przyszłej drogi dojazdowej do posesji. Następnie ułoży ostatnią, ścieralna warstwę asfaltu na wlotach ulic Kruczej, Widok i Zgoda. Ostatnie prace, już kosmetyczne, będą wiązały się ze sprzątaniem zaplecza budowy, czyszczeniem nawierzchni placu oraz wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, polegającym na montażu wszystkich niezbędnych znaków pionowych i malowaniu oznakowania poziomego.