Aktualności

01-03-2021

Jak będzie wyglądał docelowy ruch w rejonie Placu?

Podstawowym założeniem inwestycji jest uporządkowanie przestrzeni i utworzenie prawdziwego placu, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd przez plac zostanie zachowany dla autobusów i rowerów w ciągu ul. Kruczej i Szpitalnej, a nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy. Na placu pojawią się również drzewa i spójna mała architektura.

Projekt wiąże się też ze zmianami w organizacji ruchu wokół placu. Ruch autobusów zostanie skierowany na ul. Szpitalną, zaś ul. Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i ul. Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako „strefa zamieszkania”, co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych, za to przejścia u zbiegu Złotej, Jasnej i Zgody staną się bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu ruchu i przekroju jezdni.

Przedstawiamy wyniki pomiarów i symulacji ruchu, które potwierdzają, że wybrany wariant jest korzystniejszy dla ruchu niż wariant z utrzymaniem przejazdu przez plac.

Istniejący potok ruchu kołowego na ul. Szpitalnej i Zgoda nie przekracza 1400 pojazdów w obu kierunkach. Znacznie większy jest ruch pieszy: w ciągu ul. Chmielnej, w szczytowej godzinie, wynosi 2000 osób na godzinę, zaś w ciągu Zgody/Szpitalnej i Kruczej – 900 osób na godzinę.
Przebudowa placu znacznie odciąży zakorkowane ulice w otaczającym plac kwartale. Według symulacji na ulicach Jasnej, Zgoda, Kruczej, Szpitalnej i placu Powstańców Warszawy natężenie ruchu spadnie odpowiednio o: 200 P/h, 300 P/h, 1000 P/h, 700 P/h, 500 P/h. Tylko na ul. Brokla ruch wzrośnie (o ok. 100 P/h) w związku z tym, że to tędy poprowadzony zostanie ruch autobusów i dojazd do posesji przy ul. Szpitalnej i Górskiego.

Nieznacznie wzrośnie natężenie na bardziej oddalonych ulicach, którymi kierowcy będą omijać plac. Wzrost przewiduje się na rondzie Dmowskiego, Królewskiej, Grzybowskiej, Świętokrzyskiej, Tamce, Wybrzeżu Kościuszkowskim, Wioślarskiej i Marszałkowskiej – ale zmiany te będą niewielkie w porównaniu do obecnego natężenia ruchu na tych ulicach (odpowiednio o: 300 P/h, 100 P/h, 100 P/h,100 P/h, 50 P/h, 50 P/h, 50 P/h). Zwiększenie ruchu będzie na tyle rozproszone, że nie wpłynie znacząco na warunki ruchu samochodowego panujących na tych ciągach ulicznych. Według analiz alternatywne trasy będą miały wystarczającą przepustowość, aby obsłużyć nieznacznie zwiększony ruch samochodowy.