Aktualności

17-06-2021

Jaki wygląd płyt na Placu Pięciu Rogów? Testujemy i opiniujemy

Na Plac Pięciu Rogów dotarły dwa prototypy betonowych płyt, z których ma być ułożona jego posadzka. To tzw. próbki mające nam pokazać, czy ich kolorystyka odpowiednio komponuje się z otoczeniem. Jeśli zaopiniujemy je pozytywnie, będzie mogła rozpocząć się ich produkcja i dostawa.

Na placu budowy widać efekty przyspieszenia prac po tym, jak w połowie maja służby konserwatorskie zezwoliły na ich kontynuowanie (wcześniej zostały wstrzymane ze względu na odkrycie bruku o potencjalnej wartości zabytkowej). Na ul. Szpitalnej zakończyły się roboty związane z układaniem gazociągu, a obecnie wykonawca koncentruje się na montażu kanalizacji deszczowej. Z kolei wzdłuż ul. Kruczej, po wschodniej stronie, w całości położony jest już nowy chodnik, zaś po zachodniej stronie ulicy kończy się przygotowywanie konstrukcji pod przyszłą jezdnię.

Płyta pod lupę

Sporo pracy mają nie tylko robotnicy, ale również nasi inspektorzy, których można spotkać zwłaszcza przy skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej. Oceniają znajdujący się tam jeden z dwóch prototypów specjalnie zaprojektowanych płyt betonowych, które w środę dotarły na miejsce. Są kwadratowe i składają się z jasnego betonu architektonicznego, w którym zatopione jest kruszywo o frakcji różnej wielkości. Decyzja, czy dobrze komponują się z otoczeniem, zapadnie po weryfikacji naszego nadzoru autorskiego.

Próbka płyty ma posłużyć do przekazania wykonawcy ostatnich uwag odnośnie jej wyglądu. Opiniowaniu podlegają przeze wszystkim jakość wykonania, sposób impregnacji, układ i rozmieszczenie zatopionych kamieni. Nadzór sprawdzi, jak płyta prezentuje się, gdy jest sucha i mokra, w słońcu za dnia, a także w nocy przy świetle latarni.

Opinia powinna zostać wydana do końca przyszłego tygodnia. Jeśli inspektorzy będą mieli uwagi, zostaną one przekazane producentowi płyt. Jeżeli nie będą mieli zastrzeżeń do kolorystyki prototypu, będzie mogła rozpocząć się jego produkcja

Kolejne znalezisko

Niebawem tempo prac na Placu Pięciu Rogów znów nieco spadnie. Powodem kolejne znalezisko o potencjale zabytkowym, jakiego dokonał wykonawca robót – firma Strabag Polska. Jej pracownicy na fragmencie ul. Kruczej odkryli fundamenty kamienic, jakie stały w tym miejscu przed II wojną światową. Już powiadomiliśmy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co oznacza, że w przyszłym tygodniu na teren budowy wkroczą archeolodzy i rozpoczną badania.