Kontakt

Inwestor

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Centrala telefoniczna
tel. 225589000
faks 226200608

https://zdm.waw.pl/dane-adresowe/
Generalny wykonawca

STRABAG Sp. z o.o.
z siedzibą w Pruszkowie
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

tel. 227144800
mail: pl_office.strabag@strabag.com

http://www.strabag.pl/
Projektant wykonawczy

WXCA Sp. z o.o.

ul. Szpitala 8a
00-031 Warszawa

tel. 221201900
mail: wxca@wxca.pl

http://www.wxca.pl