Nowy Plac

Od ul. Chmielnej w kierunku ul. Kruczej

Od ul. Kruczej w kierunku ul. Brackiej i ul. Szpitalnej

Od ul. Chmielnej i ul. Zgoda

Od ul. Chmielnej w kierunku ul. Marszałkowskiej

Plac Pięciu Rogów zlokalizowany jest ścisłym centrum Warszawy. Obszar ten wyznaczają ulice Bracka, Chmielna, Krucza, Zgoda i Szpitalna. Mimo zachodzących zmian w przestrzeni miejskiej i bardzo dużego ruchu pieszego, wciąż dominuje tu ruch samochodowy, a sam teren Placu zajmują w większości jezdnie. Ulice przecinają się w tym miejscu
z intensywnym strumieniem pieszych – mieszkańców oraz turystów, odwiedzających centrum.

Nowa, realizowana obecnie, koncepcja i zaprojektowane rozwiązania architektoniczne mają na celu nadanie temu miejscu charakteru przestrzeni publicznej, tworzonej z myślą o pieszych. Wpisuje się to w szersze ramy zmian tej części Warszawy – tworząc miasto przyjazne pieszym. Będzie to jedna, spójna i architektonicznie uporządkowana przestrzeń – strefa ruchu pieszego, bez wydzielonych chodników oraz jezdni, oferująca również miejsce na chwilę odpoczynku. W ciągu ul. Kruczej i Szpitalnej swobodny przejazd przez Plac będzie zachowany dla transportu publicznego oraz rowerów. Pozostanie też możliwość dojazdu dla mieszkańców, dostawców oraz służb miejskich, w tym dojazd na teren wszystkich posesji.

Zmiany obejmą również bezpośrednie sąsiedztwo Placu Pięciu Rogów. Ul. Szpitalna (od ul. Górskiego)
i ul. Krucza (do Al. Jerozolimskich), znajdujące się w sąsiedztwie, będą miały nową nawierzchnię jezdni
oraz chodników. Prace budowlane obejmą też zmiany w infrastrukturze technicznej – sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Plac usytuowany w osi ul. Kruczej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Widok, również zyska nowy wygląd, tworząc spójną całość z pozostałym obszarem objętym przebudową.

Obszar objęty przebudową:

  • całkowity obszar objęty pracami budowlanymi: 9 762 m2
  • powierzchnia Placu Pięciu Rogów: 3 486 m2
  • powierzchnia ciągów pieszych poza obszarem Placu: 3 313 m2
  • powierzchnia samochodowych ciągów komunikacyjnych poza obszarem Placu: 2 903 m2

 

Projektant wykonawczy

Projekt placu jest wynikiem konkursu architektonicznego. Pierwszą nagrodę zdobył w nim architekt Kacper Ludwiczak.
Na podstawie zwycięskiej koncepcji, wybrana w przetargu pracownia WXCA opracowała projekt wykonawczy.

estetyczna posadzka

płyty o wymiarach około 2 x 2 m, wykonane
z betonu architektonicznego, wykończonego kruszywem kamiennym

zieleń

22 klony polne (Acer Campestre) wysokości
8 – 9 metrów

wypoczynek

38 siedzisk i ławek umiejscowionych
w obrębie placu dla zapewnienia miejsca do wypoczynku oraz 14 nowych stojaków na rowery

fontanna

niecka z fontanną zlokalizowana
w południowo-zachodniej części placu

Nowa organizacja ruchu